Donica z kwiatami
Zielone spojrzenie to spojrzenie natury. Pragniemy takim spojrzeniem patrzeć na
tworzone przez nas ogrody aby łączyły radość kontaktu z przyrodą z formą i stylem.

Przebieg współpracy - spotkanie I i II

    Na pierwszym spotkaniu poznajemy potrzeby i gusta inwestorów oraz zapoznajemy się z terenem.
Podstawą do wykonania projektu jest dostarczenie planu działki (ksero, PDF) z naniesioną lokalizacją budynku, rzutu parteru
i przyziemia, rysunków elewacji oraz przebiegu przyłączy (woda, gaz, prąd).
    Jeżeli Klient nie posiada takiej dokumentacji to konieczna jest inwentaryzacja - pomiary działki i budynku, ewentualnych istniejących podjazdów, ścieżek, murków, drzew i krzewów.

Na drugim spotkaniu przedstawiamy do uzgodnienia projekt koncepcyjny wstępny, który obejmuje: podział przestrzeni na obszar rabat, trawnika, projekt układu komunikacji (ścieżki, podjazdy), propozycje i umiejscowienie elementów małej architektury (np.: grill, altana, rzeźba) oraz orientacyjne rozmieszczenie drzew i krzewów.

Przykład map Przykład rysunków elewacji Przykład koncepcji